Na de crematie moet de eigenaar van het crematorium de as van de overledene minstens
1 maand bewaren. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek op de
asresten. De termijn is ook bedoeld om de nabestaanden de tijd te geven om na te
denken over de plaats van bijzetting, of het verstrooien van de as.
De officier van justitie kan eventueel wel ontheffing van de bewaartermijn geven,
zodat men de asbus eerder mee kan krijgen. Bijvoorbeeld als deze naar het
buitenland moeten worden gebracht. Maar hier moet uitdrukkelijk toestemming
voor worden gegeven.

© 2024 WithoutYou