Wanneer u te maken krijgt met een overlijden moet u het een en ander regelen.

De overheid heeft daarvoor een checklist opgesteld waarin u makkelijk kunt zien
wat u moet doen wanneer uw partner, kind over ouder overlijdt.

Link naar de checklist van de overheid.

Wanneer u de checklist heeft ingevuld met de antwoorden die bij u van toepassing zijn,
ziet u precies wat u moet doen.

© 2024 WithoutYou