Als een kind overlijdt tijdens de zwangerschap, moet de moeder een bepaald aantal weken zwanger zijn voordat het kind officieel erkend wordt door de wet.

-Tot 16 weken wordt er gesproken over een ‘miskraam’ of ‘spontane abortus’. Omdat het kind niet levensvatbaar is, wordt het officieel niet erkend door de wet.
-In dit geval bepaalt u zelf wat u wilt. Het is niet verplicht om het kindje te begraven of te cremeren.
-Van 16 tot 24 weken is de regelgeving een nogal grijs gebied. Tot 24 weken is het kindje wettelijk gezien nog niet levensvatbaar. Dat je kind officieel niet wordt erkend, is voor veel ouders zeer pijnlijk. Heel veel ouders kiezen er toch voor het kindje te begraven of cremeren.
-Bij een overlijden van een kindje tot 24 weken is het niet verplicht om je kindje aan te geven bij de Burgerlijke stand. Soms willen ouders toch dat hun kindje in het Bevolkingsregister wordt ingeschreven en dat zij een akte van overlijden krijgen. De Burgerlijke stand is hier juridisch toe verplicht, alleen de ondergrens van het aantal weken in nogal onduidelijk hierover.
-Vanaf 24 weken wordt het kind officieel erkend.

© 2024 WithoutYou