1. Een arts moet na het overlijden de dood vaststellen. Overlijdt iemand thuis dan
stelt de huisarts de dood vast. In het ziekenhuis of verpleeghuis zal een behandelend
arts dit doen. De arts geeft een schriftelijke verklaring van overlijden af.
Als nabestaanden hebt u deze verklaring nodig voor het onder meer regelen
van de uitvaart.

2. Is er een donorcodicil?
De arts die de dood van de overledene heeft vastgesteld kan de
transplantatie stichting bellen.Hier is een speciaal spoednummer voor.
Let op: alleen voor artsen bij een mogelijke donor tel.: 071 - 579 57 95 (24 uur)

3. Ga na of de overledene een uitvaartverzekering heeft.

Is dit het geval, dan is het raadzaam de verzekeraar te bellen.
Zo niet, dan kunt u als nabestaanden zelf een uitvaartondernemer kiezen.
Die regelt niet alleen de begrafenis of crematie, maar kan ook veel andere
taken op zich nemen.

Er moet bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de betreffende persoon
is overleden. Dat hoeft niet de gemeente te zijn waarin hij of zij woonde.
Wat heeft u nodig bij de aangifte van een overlijden bij de gemeente:
*Verklaring van overlijden
*Identiteitsbewijs van de overledene.

4. Wat moet er nog meer de eerste uren worden geregelt.

* Naar welke uitvaartonderneming gaat de overledene
* Wanneer vind de begravenis/crematie plaats
* Welke muziekstukken moeten er eventueel worden gespeeld
* Wel of geen bloemen
* Alles omtrent de rouwkaarten
* Kist moet uitgezocht worden

De rouwkaart.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden de rouwkaarten
te versturen. De uitvaartverzorger kan u hiermee helpen.
U kunt ook zelf naar een drukkerij gaan en dit samen met de drukkerij regelen.
PostNL heeft een Rouw Verzend set ontwikkeld, met deze set wordt de rouwpost
handmatig en apart van andere post verwerkt.

Bespreek met de uitvaartondernemer welke taken deze op zich neemt.

De burgerlijke stand verstrekt vervolgens de akte van overlijden.
Dit is een uittreksel uit het overlijdensregister. De burgerlijke stand geeft
het overlijden door aan belangrijke instanties, zoals de:
Sociale Verzekeringsbank
Belastingdienst
Pensioenfondsen
het UWV
Rijksdienst voor het Wegverkeer.

© 2019 WithoutYou